Entry-header image

条款和条件

房间占用率/入住和退房
ການເຂົ້າພັກສາມາດ/ ເວລາເຂົ້າຫ້ອງພັກ & ເວລາອອກຫ້ອງພັກ。

最大入住人数:2人(16岁以下儿童不得入内)。
入住时间下午 3 点 / 退房时间:中午 12 点
所有房间都是禁烟的(罚款500美元)。

ຮອງຮັບສູງສຸດ: 2 ຄົນ (ເ້າມເດັກນ້ອຍທີ່ອາຍຸ່ງກວ່າ 16 ປີ)

ເວລາເຂົ້າຫ້ອງພັກ:15:00 ໂມງ / ເວລາອກຫ້ອງພັກ:12:00 ໂມງ. 癌症是一种常见的疾病。

禁止吸烟,禁止噪音/聚会政策。
在此基础上,我们将继续努力,使我们的产品和服务更上一层楼,使我们的产品和服务更上一层楼。

在Pavilion Pha Leuang & Bungalows度假村,客人的舒适和健康是我们的首要任务。 我们有严格的、无例外的 “无烟、无噪音/聚会政策”。
ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ສະຫວັດດີການຂອງແຂກແມ່ນບຸລິມະສິດອັນດັບ 1 ຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ທີ່ຣີສອດ Pavilion Pha Leuang & Bungalows。 ພວກເຮົາມີຄວາມເຂັ້ມງວດ, ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃດໆ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນ ” ຫ້າມສູບຢາ, ຫ້າມສ້າງສຽງດັງລົບກວນ/ຫ້າມີງານສັງສັນຕ່າງໆ” 。

1.这是一个无烟的度假村。 在客房吸烟将被收取500美元的房间恢复费。 如果这个问题在追讨费用后继续存在,客人可能会被驱逐出度假村,而不会得到退款。
1.1.在美国,有一种说法是,在美国,有一种说法是,在美国,有一种说法是,在美国,有一种说法是,在美国,有一种说法是,在美国,有一种说法是,在美国,有一种说法是,在美国,有一种说法是。 ຖ້າມີການສູບຢາຢູ່ໃນຫ້ອງ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 500 ໂດລາສະຫະລັດ. ຖ້າບັນຫານີ້ພົບເຫັນອີກຫຼັງຈາກທີ່ຖືກປັບໄໝແລ້ວ, ແຂກອາດຈະຖືກເຊີນອອກຈາກຣີສອດໂດຍບໍ່ມີການສົ່ງເງິນຄືນ.

2.一间平房最多允许2人入住(16岁以下儿童不允许入住)。 如果超过了入住人数,将收取每人100美元的罚款,并要求个人离开。
2.ຈຳນວນແຂກສູງສຸດທີ່ອະນາດໃຫ້ພັກເຊົ່າຕໍ່ຫ້ອງ ຢູ່ໃນຣີສອດ平房 ແມ່ນ 2 ຄົນ ( ບໍ່ອະນາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸ່ງ 16 ປີ) 。 ຖ້າຈຳນວນຄົນເຂົ້າພັກເກີນ, ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝ 100 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນ ແລະ ບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຈະຖືກເຊີນອອກຈາກທີ່ພັກ。

3.为了所有客人的舒适和方便,本度假村在晚上8点到早上8点之间“安静时间”。 我们要求我们的客人尊重你的邻居,不要在户外区域聚集,因为那里的噪音会干扰其他人。
3.3. 团结一致,共创美好未来。 纺织厂会将其作为一个典型的例子,在其所处的环境中,它是一个很好的例子。

4.任何时候都不允许在平房内举行聚会。 将打电话给当局,居住者将被赶出度假村。
4.4.在中国大陆,有很多人认为中国的经济发展水平不高,但实际上,中国的经济发展水平并不高。 ຈະມີການແຈ້ງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຜູ້ພັກເຊົ່າອາດຈະຖືກເຊີນອອກຈາກຣີສອດ.

5.所有导致被打扰的客人获得赔偿的噪音投诉,将从噪音导致投诉的客房中扣除。
5.5. 废物利用和废物管理。

6.所有的钱、押金和租金在被驱逐后将被没收。
6.ເງິນມັດຈຳ ແລະ ຄ່າເຊົ່າທັງໝົດຈາກຖືກປັນໂມຄົນເມື່ອທ່ານຖືກເຊີນອອກຈາກຫ້ອງພັກ。

取消政策。
ນະໂຍບາຍການຍົກເລີ。

如果在抵达日期前7天取消或修改,将不收取任何费用。
如果在入住日期前7天内取消或修改,将收取第一晚100%的费用。
如果没有出现,将收取预订的总价格。

ຖ້າຍົກເລີກ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍກວ່າ 7 ມື້ ກ່ອນມື້ທີ່ຈະມາຮອດ, ຈະບໍ່ເສຍຄ່າທຳນຽມໃດ.
ຖ້າຍົກເລີ່ມ ຫຼື ມີການປ່ຽນແປງໜ້ອຍກວ່າ 7 ມື້ ກ່ອນມື້ທີ່ຈະມາຮອດ, ແມ່ນຈະມີການເກັບເງິນ 100 ເປີເັນ ຂອງຄ່າທີ່ພັກຄືນທໍາອິດ。 ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາທີ່ພັດຕາມກຳນົດຈອງ ທາງເຮົາແມ່ນຈະຮຽກເກັບຄ່າຈອງໄວ້ທັນທີ.

付款政策。
ຊ່ອງທາງການຊຳລະເງິນ

我们欢迎你用银行转账的方式支付,可以是拉克、美元和泰铢。
越来越多的人开始关注这个问题,因为他们知道,在这个世界上,有很多人都在为他们的生活而努力,而他们也在为自己的生活而努力。

必须在预订预约后立即付款。 不付款将导致预订被取消。
越来越多的人认为,这是个很好的机会。 在这一过程中,我们可以看到,我们在这一过程中也有很多的问题,比如说,在这一过程中,我们也有很多的问题,比如说,在这一过程中,我们也有很多的问题,比如说,在这一过程中,我们也有很多的问题,比如说,在这一过程中,我们也有很多很多的问题。

*请使用您的预订ID作为付款参考
ດັ່ງນັ້ນ, ກະລຸນໃຊ້ລະຫັດຈອງຂອງທ່ານເປັນຂໍ້ມູນອ້າງອີງໃນການຊຳລະເງິນ

老挝:
BCEL – 老挝对外贸易银行
姓名:斯蒂芬-理查德-艾斯巴赫
LAK 010120001254995001
美元 010120101254995001
废物利用:
在这一过程中,我们发现了一些问题。
许可证: ທ່ານ Stephan Richard Aeschbach
ບັນດາໂຄງການຂຸດຄົ້ນບໍ່:010120001254995001
ບັນດາໂດຍສະເພາະ:010120101254995001

泰国:
SIAM商业银行
斯蒂芬-理查德-艾斯巴赫先生
THB 帐户号码:887-216908-8

废弃的文件:
种类繁多:西亚姆商业银行
许可证: ທ່ານ Stephan Richard Aeschbach
ບັນຊີສະກຸນເງິນບາດ: 887-216908-8